Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy

Yleiset ehdot terveys- ja hyvinvointipalveluiden ostamisesta

Voimassa toistaiseksi 09.02.2015 alkaen

 

1 Yleisten ehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Asiakkaan ja Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden terveys- ja hyvinvointipalveluiden ostamista koskeviin tapahtumiin.

Palvelutapahtumaan sovelletaan lisäksi mahdollisia Palveluntuottajan omia ehtoja. Mikäli Palveluntuottajan ja näiden ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Palvelutapahtumaan Palveluntuottajan ehtoja siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista vaarantamatta näiden ehtojen tarkoitusta ja soveltuvaa lainsäädäntöä. Palvelutapahtumien maksamiseen sovelletaan kuitenkin ensisijaisesti näitä yleisiä toimitusehtoja.

Osoitteessa elamasikunnossa.com olevaan palveluiden verkkokauppaan ja asiakastietojen käsittelyyn sovelletaan näiden yleisten ehtojen lisäksi tietosuojaselostetta.

 

2 Määritelmät

Kuluttaja-asiakas                     

on luonnollinen täysi-ikäinen henkilö, joka yleiset ehdot hyväksymällä suorittaa ostotapahtuman. Asiakkaan tulee antaa tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, sisältäen vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä.

Yritysasiakas                               

on järjestäytynyt työyhteisö, yritys tai järjestö, jonka edustaja yleiset toimitusehdot hyväksymällä suorittaa ostotapahtuman. Yritysasiakkaan tulee antaa tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, sisältäen vähintään yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, y-tunnuksen ja laskutusosoitteen. Yritysasiakkaan ja Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:n välisessä kaupassa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei toisin määritellä.

Palvelutapahtuma                   

on Asiakkaan Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:ltä ostama Palvelutuottajien tuottama terveys- ja hyvinvointipalvelu, esimerkiksi hoitojakso kuntoutuslaitoksessa, hieronnat tai kuntosalikäynnit. Asiakkaalla on halutessaan oikeus kokonaan tai osittain peruuttaa ostettu Palvelutapahtuma ennen sen käyttämistä tämän sopimuksen mukaisin ehdoin.

Palveluntuottaja                       

on terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava yritys, yhdistys tai muu yhteisö tai elinkeinonharjoittaja.

Terveysohjelma                         

on palvelunimike asiakkaan joko elamasikunnossa.com verkkokaupasta ostamalle tai Elämäsi Kunnossa – myyjän tai asiakaspalvelun kautta ostamalle palvelutapahtumalle.
 

3 Palvelutapahtumat ja maksut

Palvelutapahtumat

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy hankkii Palveluntuottajilta Asiakkaan Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:ltä ostamat Palvelutapahtumat, jotka Palveluntuottajat tuottavat Asiakkaalle tämän valitsemana ajankohtana. Asiakas maksaa tilaamistaan Palvelutapahtumista Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:lle joko laskua vastaan, verkkopankissa tai luottokortilla.

Asiakas voi halutessaan tehdä muutoksia Palvelutapahtuman sisältöön ottamalla yhteyttä Elämäsi Kunnossa Terveyspalveluihin. Yksittäisiin palvelutapahtumiin liittyvissä muutoksissa, kuten ajankohdan siirtämisessä, asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä suoraan siihen palveluntuottajaan, jolta kyseinen palvelu on varattu.

Asiakas voi ostaa palvelutapahtumia elamasikunnossa.com verkkokaupassa tai Elämäsi Kunnossa myyjän kautta. Verkkokaupassa myytävät Palvelutapahtumat ovat yksittäisiä palvelukuvauksen mukaisia palvelutapahtumia. Monivuotisten Palvelutapahtumien osto on mahdollista myyjän tai asiakaspalvelun kautta.

Maksut

Asiakas maksaa ostamistaan Palvelutapahtumista Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:lle. Näihin sisältyy terveys- ja hyvinvointipalvelun lisäksi normaalit käsittelykulut. Mahdollisten asiakkuuden muutoksia, lisäpalveluiden ostamista tai asiakkuuden päättämistä koskevien palvelumaksujen osalta noudatetaan Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:n kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa. Hinnasto on nähtävillä osoitteessa elamasikunnossa.com.

Asiakas voi maksaa ostoksensa verkkokaupassa joko verkossa tai pyytämällä laskuttamaan häntä. Verkkomaksaminen tapahtuu joko verkkopankin kautta yhdessä erässä tai 1-12 kuukauden laskutuserissä osissa käyttämällä Jousto-maksutapaa. Jousto Laskulla Asiakas saa 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 €) ja Osamaksulla korkeintaan 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 € ja kuukausikorko 2,42 %).

Elämäsi Kunnossa tarjoaa Asiakkaalle myös mahdollisuus korottomaan ja kuluttomaan laskulla maksamiseen yhdessä tai mahdollisesti myös useammassa erässä. Tämän vaihtoehdon saa käyttöön valitsemalla varausyhteenvedosta laskulla maksamisen.

Jos näiden toimitusehtojen ja asiakkaan mahdollisesti valitseman laskulla tai erissä maksamiseen välineen tarjoavan rahoitus- tai luottoyhtiön välisissä ehdoissa on ristiriitoja, sovelletaan rahoitusyhtiön ja luottoyhtiöiden omia ehtoja.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Asiakas voi ostaa palvelutapahtumia myös Elämäsi Kunnossa myyjän tai asiakaspalvelun kautta, jolloin maksutavoista voidaan sopia tapauskohtaisesti, kuitenkin näitä yleisiä ehtoja noudattaen. Tällöin asiakas saa laskun joko sähköpostitse tai kirjeitse. Asiakkaan suorittaessa ostotapahtuma myyjän kautta, on Palvelutapahtuman maksaminen mahdollista jakaa korottomiin maksueriin.

 

4 Peruutusehdot

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ostamansa palvelut sopimusehtojen mukaisesti kuluitta seitsemän (7) päivän ajan kuluessa oston tapahduttua. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen, asiakkaan maksettavaksi voi koitua Palveluntuottajalle tai Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:lle sekä mahdolliselle Asiakkaan osamaksulla tapahtuvan palveluhankinnan rahoittavalle rahoitusyhtiölle myöhäisestä peruutuksesta aiheutuvat kustannukset. Asiakkaan peruutusoikeus päättyy palvelun käytön aloittamiseen.

Asiakas on tietoinen siitä, että palveluntuottajalla on omat ehtonsa palveluiden viime hetken perumisiin liittyen, eikä Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy ota niihin kantaa.

Asiakkaan maksaessa Jousto- tai muulla osamaksutavalla, noudatetaan tämän maksutavan asiakkaalle tarjoavan rahoitusyhtiön omia ehtoja.

 

5 Asiakastiedot

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy käsittelee Asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) ja osoitteessa www.elamasikunnossa.com olevan tietosuojaselosteensa velvoitteidensa suorittamiseksi, asiakkuuden hoitamiseksi sekä viestintä- ja markkinointitarkoituksiin. Asiakkaan asiakastietoja voidaan luovuttaa Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä Palveluntuottajille. Asiakkaan terveydentilaa koskevia tietoja käsitellään ainoastaan Asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.

Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kirjallisesti Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:lle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuus, saattaa Asiakkaan osoitetiedot ajan tasalle väestörekisteriltä tai muualta saatujen tietojen perusteella.

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakas ei ole ilmoittanut Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:lle Asiakasta koskevien tietojen muuttumisesta.

 

6 Vastuunrajaukset

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy ei miltään osin vastaa Palveluntuottajien tuottamista Palvelutapahtumista tai muista palveluista ja kaikki Palveluntuottajan tuottamiin palveluihin kohdistamat vaateet on kohdistettava suoraan Palveluntuottajaan. Mahdollisista palvelun sisältöä koskevista reklamaatiotapauksista vastaa kyseisen palvelun tarjonnut palveluntuottaja, ei Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy.

Asiakas on tietoinen siitä, että mikään Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:n esittämä tieto tai markkinointimateriaali ei sisällä lääketieteellistä neuvontaa. Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy ei ole lääketieteellisten tai terveydenhuollon palveluiden tuottaja. Tehdessään päätöksiä terveyttään edistävistä toimenpiteistä ja Palvelutapahtumien hankinnoista Asiakkaan on aina perustettava päätöksensä omaan arvioonsa terveydentilastaan.

Asiakas vastaa omasta vakuutusturvastaan. Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy ei vakuuta Asiakasta muun muassa sairauden, tapaturman tai vahingon sattumisen varalta. Asiakas tai Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, kuten esimerkiksi tulonmenetyksestä, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista vahingoista tai Asiakkaan terveysongelmien aiheuttamista vahingoista.

 

7 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:llä on oikeus siirtää oikeudet ja velvollisuudet sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintakaupan seurauksena myös kolmannelle osapuolelle, jolla on jatkossa oikeus tarjota vastaavaa palvelua Asiakkaalle. Siirto voi tapahtua esimerkiksi liiketoiminnan uudelleen järjestelyn vuoksi.
 

8 Yleisten ehtojen muuttaminen

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:llä säilyy oikeus tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Päivitetyt ehdot ovat nähtävillä osoitteessa elamasikunnossa.com. Vanhoihin sopimuksiin sovelletaan ostotapahtuman hetkellä voimassa olleita ehtoja, ellei Asiakkaalle ole toisin kirjallisesti ilmoitettu.

Hintojen ja palkkioiden muutokset ovat nähtävillä osoitteessa elamasikunnossa.com. Hintojen muutokset koskevat pääsääntöisesti vain uusia tilauksia, eivätkä ne vaikuta vanhoihin tilauksiin.

 

9 Ilmoitukset, tilausvahvistukset ja tiedot muutoksista

Jos ilmoitusten saapumispäivästä ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä (7.) päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn lähettämispäivänä. Ilmoitukset on lähetettävä Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.
 

10 Ylivoimainen este

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy tai Asiakas ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka estää osapuolta täyttämästä velvoitettaan ja on luonteeltaan ennalta arvaamaton, osapuolen toimin estämätön ja suorassa syyseuraussuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. Ylivoimainen este voi olla muun muassa häiriö sähkön jakelussa, tietoliikenteessä tai tietojärjestelmissä, tulipalo, luonnonmullistus, maanjäristys, sota, kapina ja lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide.
 

11 Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Näihin yleisiin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli ratkaisuun ei tällä tavoin päästä, mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Yleisten ehtojen tulkintaan sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.