Tietosuojaseloste

 

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

Rekisterinpitäjä

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy

Porrassalmenkatu 21, 2krs.

50100 Mikkeli

Y-tunnus 2511641-3

 

Rekisterin nimi

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut - asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä eri toimenpiteiden kuten sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:n alihankkijoilla.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, kielitunnus, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Ostotapahtuma- ja asiointitiedot, terveysprofiilitiedot, asiakastiedot ja muut vastaavat ryhmittelytiedot.

Verkkopalvelun asiakkaiden lisätiedot:

Käyttäjätunnus ja salasana, tiedot palveluarvioinneista ja yleisestä asiakaspalautteesta.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuus ja asiointi: 

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut  Oy

Luottokelpoisuus:

Suomen Asiakastieto Oy

Yhteystietojen päivitykset:

Asiakastietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut  Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja konsernin ulkopuolisille kolmansille tahoille. Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

Evästeiden käyttö

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy käyttää verkkopalvelussa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeiden perusteella voidaan selvittää käyttäjiä kiinnostavat tietosisällöt sekä miten verkkopalvelua käytetään. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Asiakas voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:n tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, eikä Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy siten takaa palveluiden toimivuutta elleivät evästeet ole käytössä. Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy voi liittää viesteihin jäljitteitä saadakseen selville, onko viestit avattu ja onko niihin reagoitu. Jäljitteet ovat tyypillisesti graafisia kuvia. Tietoja ei käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan viestien ja palveluiden kehittämiseen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut - asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut - asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

Timo Järvinen

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy

Porrassalmenkatu 21, 2krs.

50100 Mikkeli

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjeellä kahden kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja yhteystietojaan itse verkkopalvelussa.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon verkkokaupassa tai ilmoittaa siitä Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy:n asiakaspalveluun.

Kielto tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

Elämäsi Kunnossa Terveyspalvelut Oy

Asiakaspalvelu

Porrassalmekatu 21, 2krs.

50100 Mikkeli